Správa pohledávek

Správou pohledávek se rozumí taková činnost nebo řízení, které vede k minimalizaci neuhrazení částek za zboží nebo služby. Některé firmy si vedou správu pohledávek samy, jiné využívají služeb externích a specializovaných agentur.

Je mnohem efektivnější a výhodnější si na správu pohledávek najmout soukromou agenturu, která se o agendu pohledávek postará. Jelikož zaměstnanci (pokud nemá věřitel specialisty) se mnoho ve správě pohledávek nevyznají, a z toho důvodů dochází k nehrazení pohledávek a vzniku zbytečných dluhů.

Správu pohledávek mohou vykonávat jak soukromé společnosti, tak i advokátní kanceláře, které ovšem bývají dražší. Pokud si již věřitel nějakou agenturu najme, může očekávat přenesení starostí o dlužné pohledávky nebo hrazení na třetí osobu. Na takovou činnost se samozřejmě sepisuje smlouva, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky, na základě kterých je správa vykonávána. Ve smluvním vztahu je důležité si stanovit ceny, za kterou bude tato služba poskytnuta. Ceny se pohybují různě od společnosti k společnosti. Záleží na tom, jakou službu věřitel preferuje. Levnější ceny mají velké společnosti, ale na druhé straně tu neexistuje tak osobní kontakt mezi věřitelem a agenturou. Menší společnosti se většinou pohybují v prostředí, které je pro ně blízké, takže mají bližší vztah i k určitým dlužníkům.

Pokud si věřitel vybere agenturu, prvním krokem společnosti je podepsání smlouvy, pak následuje analýza klienta a záhy společnost kontaktuje dlužníka a zašle mu výzvy k zaplacení oné částky. Dále je důležité, zda dlužník spolupracuje či nikoliv. Pokud dlužník neklade „odpor“ a zbytečně nedělá problémy, že nespolupracuje, sepíše se dohoda o splácení. Některé agentury spolupracují s advokátními kancelářemi, které dále vytvoří smlouvu o splácení, kterou když dlužník podepíše, uznává tím uvedený dluh.

Ovšem jestliže dlužník nespolupracuje, požádá společnost advokátní kancelář, aby vypracovala žalobu a podala ji k soudu (tento krok může učinit i sama), soud o tomto návrhu na vydání žaloby rozhodne, a to buď platebním rozkazem nebo rozsudkem o uznání. Až toto rozhodnutí nabude právní moci, může se agentura uchýlit k exekučnímu řízení.

Z obou způsobů by ovšem měla společnost, která vede správu pohledávek, klientovi (věřiteli) zabezpečit přísun peněz na úhradu dlužné pohledávky.

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty.