Nejobvyklejší způsob vymáhání pohledávek

Způsob vymáhání dlužných pohledávek, který je nejvíce využíván věřiteli, je podání žaloby na zaplacení určité částky a následně vymáhání dluhu prostřednictvím exekutorského úřadu. Věřitelé se k tomuto způsobu uchylují zejména z důvodu jeho rychlosti a v podstatě nenáročnosti ze strany věřitele. I efekt tohoto vymáhání je vícenásobný než například vymáhání pohledávky v „upomínkovém řízení“.

Věřitel tedy podá návrh na vydání platebního rozkazu, ke kterému přiloží veškeré podklady, jenž vedou k důvodnému vymáhání dlužné částky. Tyto doklady mohou být soudu předložené i v obyčejných, ale čitelných kopiích. Na základě těchto dokladů soud vydá platební rozkaz, který zašle žalovanému (dlužníkovi). V případě, že se dlužník na adrese nezdržuje, zruší soud platební rozkaz pro nedoručení a hledá adresu, na které se žalovaný zdržuje. Poté je vydán rozsudek pro uznání. Dlužníkovi může být i ustanoven opatrovník.

V obou rozhodnutí soudu je uvedena určitá lhůta, do které musí žalovaný předmětnou dlužnou částku uhradit. Dále je zde určeno, zda bude platit i zákonné úroky z prodlení a náklady řízení, jenž vznikly žalující straně. Tato lhůta je zpravidla určena do třetího dne od nabytí právní moci konkrétního rozhodnutí.

Pokud dlužník ani v této lhůtě není schopen zaplatit, nebo se domluvit na určitém řešení s věřitelem nebo jeho právní zástupcem, bývá dalším (a dnes velmi využívaným) krokem podání návrhu na vydání usnesení o nařízení exekuce. Od vydání tohoto usnesení je v podstatě vše v rukou exekutora, a věřitel musí vždy oznámit dlužníkovi, že veškeré částky je povinen hradit již exekutorovi, jenž byl určen v usnesení jako pověřený k vymáhání pohledávky. Pokud by dlužník přesto věřiteli celou částku uhradil, neznamená to, že exekuční řízení pro něj končí. Věřitel má sice vše uhrazené, takže z této stránky je vše v pořádku. Ale dlužník i nadále dluží exekutorovi vzniklé náklady v exekučním řízení. A jestliže byl věřitel zastupován advokátem, je povinen dle rozhodnutí soudu uhradit dlužník i tyto vzniklé náklady.

Pro věřitele se stává tato forma vymáhání pohledávky nejsnazší a nejdostupnější. Náklady na ní spojené nejsou také nijak převratné, takže v případě neúspěchu nevzniká veliká ztráta (zpravidla).

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty.